Privacyverklaring Goal043

Goal043 (kamer van koophandel nummer 14091740) maakt "Serious games", spellen die
verder gaan dan alleen entertainment: boeiende interactieve media om het leren in de
breedste zin van het woord te ondersteunen.
Naast het leren in traditionele educatieve omgevingen, worden serieuze game
technologieën ook toegepast op simulatie gebaseerde training in defensie, gezondheidszorg
en cultureel bewustzijn, op het gebied van politieke en sociale verandering en, langzaam, op
het gebied van virtual prototyping en simulatie- gebaseerde acquisitie.
We gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zo zorgvuldig mogelijk om met gegevens,. In
deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook
vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.
Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het
gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag
alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of
andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd,
bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van het stichtingsbestuur. Het is niet
toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website
elders op te nemen.
De website van Goal043 kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet
aan het Goal043 gelieerde websites. Goal043 heeft geen zeggenschap over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk
voor de inhoud of kern
Goal043 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Goal043) tussen zit.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Als u onze spellen speelt of contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons.
We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u onze producten en diensten
aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw mailadres en naam.
Bij het spelen van een game worden aanvullend nog de nickname en gamescores
bijgehouden, alleen deze aanvullende gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere spelers.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
Privacy@goal043.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen in overeenstemming met
deze privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw
persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden voor hun marketingdoeleinden.
Hebt u uw toestemming gegeven? Dan kunt u die ook altijd weer intrekken.
Goal043 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goal043 blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om de beveiliging van
persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een Information Security Officer in dienst. Die
toezicht houdt op het verwerken en beveiligen van persoonsgegeven
Wij gebruiken uw gegevens enkel om snel en effectief contact met u op te nemen. 
Waar aangegeven, worden games aangeboden in samenwerking met derden. In dat geval
behoudt Goal043 het recht om uw gegevens door te geven aan deze partij met als doel de
voortgang van het spel te monitoren.
Goal043 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar spellen en deze site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Goal043 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via Privacy@goal043.nl
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Goal043 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de
doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet
verplicht is.
Welke privacyrechten hebt u?
U hebt het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen.
Daarnaast kunt u zich beroepen op:
● het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking
● het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
● het recht van bezwaar.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst als u met deze apparatuur onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt
om informatie op te slaan als u de website gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om
de website goed te laten werken andere niet, hierna leggen we uit wat de verschillen zijn.
Als u zich niet registreert op onze website en ook verder geen persoonlijke gegevens
achterlaat dan weten wij niet wie u bent aan de hand van deze cookies. Keert u op een later
moment terug op onze website, dan herkent de website dat u al eerder een bezoek heeft
gebracht, zonder dat wij weten wie het is. Ook e-mails van Goal043 kunnen een cookie
achterlaten op uw computer, tablet of mobiele telefoon, dat informatie geeft of een e-mail
is geopend.
Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site en die
praktisch geen inbreuk maken op uw privacy. Dit zijn functionele en analytische cookies die
door ons geplaatst en uitgelezen mogen worden. Voor andere soorten cookies hebben wij
uw toestemming nodig voordat wij ze plaatsen. Deze laatste soort cookies vatten wij samen
onder de naam commerciële cookies. Goal043 vindt uw privacy belangrijk en vraagt daarom
uw toestemming. Goal043 maakt gebruik van de volgende soorten cookies.
1. Functionele cookies
Deze cookies maken het navigeren op Goal043.nl en games makkelijker en
onthouden uw instellingen en voorkeuren. Dankzij deze cookies hoeft u maar één
keer uw gegevens te verstrekken, wat bijdraagt aan het gebruiksgemak van de
website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.
2 Analytische cookies
Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma biedt
inzicht in bezoekersstatistieken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, bezochte
pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële data waarmee wij deze website
voortdurend kunnen verbeteren voor bezoekers.
De informatie die we met Google Analytics verkrijgen is anoniem en niet te herleiden
tot een persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van toepassingen
waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag
blijft dus volledig anoniem.
Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In het Google Analytics
Dashboard is ‘gegevens delen met Google' uitgezet. De Google Analytics-cookies
worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals
DoubleClick en AdWords.
Social media
Op onze websites staan buttons van de volgende social media: Facebook, Twitter, Youtube
en LinkedIn. Deze social media plaatsen geen cookies via onze website. Alleen wanneer u
doorklikt naar deze social media zal dit wel gebeuren. In dat geval is dit cookiereglement niet
van toepassing. Het gebruik van Social Media is uw eigen verantwoordelijkheid en hierop zijn
de privacy regels van deze social media van toepassing. Als u geïnteresseerd bent in wat er
met uw gegevens gebeurt, dan kunt u daarvoor het beste de privacy- en cookieregels van
deze social media lezen.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?
We doen ons best om in deze privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet
tevreden over de manier waarop Goal043 met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan
contact op via Info@goal043.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring
Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de
technieken, waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze
ontwikkelingen op de voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan
ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees
daarom regelmatig onze privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de
hoogte brengen.


Goal043, gevestigd aan Boschstraat 21C
6211 AS Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
htpps://www.goal043.nl
Boschstraat 21C
6211 AS Maastricht
043 3270808
J (John) Trienes is de Functionaris Gegevensbescherming van Goal043 Hij/zij is te bereiken via
privacy@goal043.nl

We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020.

aanvullende informatie voor het spel “zuivere koffie”:
Bij het aanmaken van een account worden E-mail en gebruikersnaam gevraagd. Deze persoonsgegevens worden met niemand gedeeld. Deze zijn alleen voor het aanmaken van een account, zodat u herhaald kunt inloggen. De inloggegevens worden los van de speelresultaten opgeslagen. Het is voor ons niet mogelijk om speelresultaten en inloggegevens te koppelen.