Safety Trainer

PROJECT DESCRIPTION

Klant: TCZL/LTO

Klantvraag: een alternatief ontwikkelen voor de VCA-training, welke aantrekkelijk is voor de doelgroep (vmbo) en aansluit op de verschillende disciplines, namelijk: procestechniek, elektrotechniek, bouwtechniek en voertuigtechniek. Belangrijk is dat de kennis ‘op het bekende niveau’ wordt overgebracht, dus kwalitatief gelijk blijft aan de reguliere ‘lessen’ en daardoor aan de VCA-eisen voldoet.

Eindproduct: een serious game waarbij een bouwplaats gesimuleerd wordt en waarin de speler te maken krijgt met allerlei veiligheidsregels en procedures. Hierdoor kan hij in een veilige omgeving oefenen met diverse casussen, waarbij fouten gemaakt mogen worden; dit heeft in deze virtuele wereld immers geen consequenties. Daarnaast wordt de speler in staat gesteld om situaties te trainen die zelden voorkomen, maar wel van belang zijn voor de doelgroep om ervaring in te hebben.

PROJECT DETAILS

  • Date : 1 december 2011
  • Tags : Veiligheidstrainer